Spółka z o.o. w biznesie nieruchomościowym

Nagranie ze szkolenia „Spółka z o.o. w biznesie nieruchomościowym”, które odbyło się 2 lipca 2020 r.

Szkolenie poprowadzili eksperci od podatków w nieruchomościach:

Grzegorz Grabowski Marek Golec

Tematy poruszone na szkoleniu:

Porównanie różnych form prowadzenia działalności gospodarczej pod kątem:

  • sposobu opodatkowania,
  • prowadzonej księgowości,
  • ZUS-u,
  • VAT-u,
  • odpowiedzialności wspólników/udziałowców i organów;

 

Dopasowanie formy działalności do rodzaju prowadzonej działalności nieruchomościowej;

Organy i inne osoby w sp. z o.o. (wspólnicy, zarząd, prokurent, pełnomocnik:  obowiązki, odpowiedzialność, zmiany udziałowców od strony praktycznej);

Finansowanie sp. z o.o., pożyczki od udziałowców

Podwójne opodatkowanie i jego unikanie;

Jak czytać rachunek zysków i strat oraz bilans;

Efektywna współpraca z biurem rachunkowym;

Ruch pieniądza w sp. z o.o.;

Niezbędne formalności po założeniu sp. z o.o., wewnętrzne oraz wobec organów (formularze, terminy, konsekwencje niedopełnienia obowiązków).

 

Po części wykładowej szkolenia nastąpiła sesja pytań i odpowiedzi.