Handel Mieszkaniami 2018 – bilet

Pliki ze slajdami ze szkolenia o handlu mieszkaniami z 19 maja 2018 roku, dla osób, które wykupiły bilet.